پنج‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1383
رویا ی من زنده بمون....................
یکشنبه 19 مهر‌ماه سال 1383

من از تو یاد گرفتم به زندگی بخندم                 اسیر باد باشم با گندم ها برقصم

من از تو یاد گرفتم تو آسمون بمونم                 اگر نشد پریدن با رویاهام بگردم

من از تو یادگرفتم دریا روخوب بفهمم               به جای وسعت اون تنهاییش رو ببینم

من از تو یاد گرفتم با هرغروب بیدارشم            به یاد عشقهای پاک تورویاها رها شم

وقتی خورشید دراومدچشمام رو زود ببندم      خواب تو رو ببینم با هیچ کسی نخندم

من از تو یاد گرفتم زندگی معنا نداره               تو نیستی و بدون تو هیچ چیزی معنا نداره

من از تو یاد گرفتم موندن از رفتن بهتره            انتظار اومدنت از تنها رفتن بهتره

من از تو یاد گرفتم که آسمون مال منه            حداقل یه سقفی یه که هر دو مون دو می بینه

من از خودت شنیدم فقط تو درمونه منی         اگر نخوای پیشم بیای خودت هم تنها می مونی

                                                                                                 (...)