دوشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1387

 

الله

السلام یا بقیه الله

 

 

 

همه جا نور بود و نور بود در همه جا

ناگهان باران گرفت

از ابر که نه

از خورشید

ناگهان ستاره ها باریدند

دانی چشمان اشکبار ستاره به چه می ماند ؟؟

من نیز ندانسته باور کردم !!

که هر آنچه می بارد

منتظر است

منتظر ِ

نگاه ِ

ستاره باران ِ

نورانی ِ

منجی منجی

منجی منجی

            ..........

 

 

 

منتظرم و می بارم ...........