جمعه 15 شهریور‌ماه سال 1387

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

نگاه که می کنی ، تنها یک رد پا مانده است

و بعد از آن پرواز،

تنها یک شب ِ تمام نشدنی باقی است

 

عبور که می کنی ، تنها یک جاده می ماند

برای یافتنش و پیوستن

که بی گاه مسدود می شود

 

 

برگرد !

نمان !

عبور نیز مکن !

 

می توان گشود تمام راه های رسیدن را

می توان تمام کرد تمام انتظار را

می توان دید ، تمام حس گمشده در این رد پا را

 

 

منتظر !

قدم گذار بر قدم های منتظر ِ در انتظار ظهور

او خواهد آمد

 

 

اللهم کل ولیک الحجه ابن الحسن

صلواتک علیه و علی آبائه

 

 

السلام علیک یا حجه الله