چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387


به نام الله

 

 

 

 

مگر انسان بودن جرم است ؟!؟!