جمعه 1 آذر‌ماه سال 1387

به نام الله

السلامگاهی یه کسی یه چیزی یه .... روی رویاها خط می کشه

اونوقت فقط می تونی آرزو کنی که بشه اون خط رو پاک کنی

اما گاهی

بعد از یه انتظار طولانی و چشم دوختن به اون خط ها

وقتی پاک کنی پیدا کردی

یه کسی یه چیزی یه .... همه اون رویا ها را با خط های روش یک جا همه رو

پاک می کنه

نه فقط از صفحه دفتر تو

بلکه از همه دنیا و هستی

اونوقت تنها امید ِ کمرنگ ته قلبت، تاریک می شه

خورشید ازت دور شده اما

اما

اما انگار تو هستی که به قعر یه چاه بی نهایت عمیق پرت شدی

جایی که دیگه هیچ دستی بهت نمی رسه

و دیگه حتی چیزی برای به انتظار نشستنش هم نداری تا بشه طاقت بیاری

تاریکی محض

ولی مگه می تونی باور کنی نور بمیره ؟!

این تاریکی شاید تمام دنیا رو بگیره

ولی

تا ابد نخواهد موند

دنیا کوچک تر از ابدیتی هست که باورش داری

پس منتظر بمون

برای رسیدن تا ابد زمان داری

"در بی نهایت دور، روزی بهار خواهد شد"