جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام...

بغضم که شکست ،

آسمان پرپر شد


در کوچه ء ما هر که خبر داشت، گریست


آواز ِ نخوانده، ابر را باران کرد

خورشید ز دور، مرثیه ساز ِ غم شد


تنها نفس ِِ مانده، به دورم پیچید

روح و دل من


.....


منتظر