جمعه 13 دی‌ماه سال 1387

 


بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

دست از سر نفس هایم بردار !

می خواهم بوی این خون پاک را با خون خود درآمیزم !

به التماس می خواهم که دور شوی

این راه کوتاهترین مسیر رسیدن است !

 

 

آخه پس کی ؟؟ چرا نه آقا ؟؟؟

من منتظرم