X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387


بسم الله

السلام یا مولای

 

 

 

دیروزها و فرداهای من اونقدر به هم وابسته شدن که

در امروز، پابه پای هم دارن جلو می رن

 

 

رنگ سبز برگهای بید مجنون دیروز، هیچ وقت با برف زمستون فردا عوض نمی شه

خورشید گرم تابستون دیروز، هیچ وقت با سرمای بوران فردا سرد نمی شه

 *

 چشمهای من نه شوق طلوع امروز رو داشت و نه غم غروبش رو

 در لحظه طلوع، روی بال ظهر دیروز بود و

 وقت غروب، کنار مهتاب فردا

 *

امروزی وجود نداره

برای همین ِ که چشمهام، دیگه جایی رو نمی بینن !!

 

فردای آمدن شما،  اولین روز زندگی

دیدن

شنیدن

زنده شدنـ..........................ـه

 

با دیروز آشنایی، آشناترم کنید آقا

 

 

من منتظرم