دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387

به نام الله

الرحمن

الرحیم

 

 

کاش چون خیال کودکی ام،

در آسمانها بودی !

خجلم از تویی که در قلب منی