چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387

به نام الله

السلام

 

عاشق آسمانها بودم و بر فراز قله ها !

 

حال که از قله ها بی زارم  

آسمانم شو تا عاشق بمانم