پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388


به نام الله پاک

سلام سرور تمام لحظه هایم

 

 

 

 

ماه متولد شد،

در لحظه حضور نور

و نور زندگی شد

            نفس شد،

جان شد،

آب شد،

صدا شد

 

 

قسم به انتظار!

این دعوت را با پاکی پاسخ خواهم داد !

 

 

 

مهمان ِ منتظر