شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1388

یا الله

مهربان لحظه های سحر

سلام

 

فردا کارنامه ها دست شماست .... و من شادم .... دوست دارم زودتر ببینید ... شما هم به من تبریک میگید مگه نه ؟

فقط شما میدونید چقدر این پیروزی سخت بود و چقدر پیروز موندن سخت تره ! خواهش می کنم باز هم کمکم کنید


منتظر